درباره گروه جامع مبین

شرکت جامع مبین (سهامی خاص) یکی استرش الکترونیک مبین ایران می باشد . این شرکت با توجه به ظرفیت های نیروی انسانی و فنی خود در بخش مخابرات و ارتباطات، قادر به ارائه سرویس های مختلف ارزش افزوده (Value Added Services) در این بخش می باشد .ارائه خدمات مدیریت پرداخت از طریق تلفن همراه و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت شبکه های مخابراتی، از جمله این سرویس ها می باشد.ادامه

خدمات ما